VOORWAARDEN FILM

Bruiloften
De videograaf werkt met professionele apparatuur en gedraagt zich gehele dag professioneel en zal het bruidspaar niet in de weg staan. De videograaf zal op tijd op de locaties aanwezig zijn en niet eerder vertrekken dan afgesproken, tenzij met toestemming van het bruidspaar.

Offerte
Dromen in beeld stelt haar offertes samen op basis van een inschatting van de benodigde werkuren voor projectvoorbereiding, opnames, montage, materiaalgebruik en andere project-gerelateerde zaken. Dromen in beeld bepaalt deze uren in alle redelijkheid.

Kennismaking
Na het kennismakingsgesprek wordt de afspraak 2 weken in optie gezet in de agenda van de videograaf. Binnen deze termijn laat het bruidspaar weten of ze akkoord gaan. Na akkoord verklaring wordt de afspraak pas definitief gepland. Daarna stuurt de videograaf de bevestiging en aanbetaling van 25% van het totale bedrag.

Bevestiging afspraak.
De afspraak is pas definitief zodra het bruidspaar akkoord heeft gegeven en de aanbetaling is voldaan.

Bij de bruilofts videoreportage is het volgende inbegrepen:
*de volledige reportage, afgesproken aantal uur
*kennismaking gesprek
*een tweede gesprek via e-mail / telefonisch om de dag uitgebreid met elkaar door te nemen,
*de professionele nabewerking
*een USB stick met daarop de film reportage in een bijpassend geschenksdoosje
*de reiskosten tot 25 km rondom postcode 2871

Extra kosten, zoals entreeprijzen voor binnen- en/of buitenlocaties en parkeerkosten, zijn niet inbegrepen in de reportage. Deze bijkomende kosten zijn voor rekening van het bruidspaar. Boetes in verband met fout parkeren i.v.m. ontbreken van een vergunning voor de videograaf of op aanwijzing van het bruidspaar komen voor rekening van het bruidspaar.

De vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

Aanbetaling/ betaling
Bij reservering van de trouwdatum is een aanbetaling verschuldigd van 25% van het totale bedrag.

Deze aanbetaling dient te zijn voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de factuur. Als na deze datum de aanbetaling nog niet is gedaan, kan de opdracht ontbonden worden verklaard en kan het bruidspaar op geen enkele manier meer rechten ontlenen aan de overeenkomst. Het bruidspaar ontvangt altijd een factuur. De factuur wordt per mail verzonden.

Het bruidspaar dient de factuur te controleren op eventuele onjuistheden alvorens deze betaald wordt. Het bruidspaar dient de factuur te betalen binnen de gestelde betalingstermijn van 14 dagen.

Producten worden pas geleverd indien de betaling is ontvangen.

Annulering
Mocht het bruidspaar de opdracht willen annuleren dan kan dat tot 90 dagen voor de trouwdatum kosteloos. Bij annulering minder dan 90 dagen voor de trouwdatum wordt 50% van de kosten in rekening gebracht. In geen enkel geval wordt de gedane aanbetaling geretourneerd. De reden hiervan is dat de datum voor het bruidspaar is vrijgehouden en de videograaf wellicht een andere opdracht heeft moeten afwijzen.

Als er in overleg tussen Dromen in beeld en de opdrachtgever besloten wordt de afspraak te verzetten naar een andere datum, dan moet er binnen 7 dagen een nieuwe datum gepland zijn. Is er na 7 dagen geen nieuwe datum bekend is van de opdrachtgever of als de opdrachtgever niet bereikbaar is dan wordt dit gezien als annulering van de overeenkomst en geldt de voorwaarde zoals gezegd in deze overeenkomst.

Extra Uren
Het bruidspaar en de videograaf zijn een x aantal uren overeengekomen. Het kan zijn dat er eerder begonnen moet worden of we later klaar zijn. Er wordt geen toeslag berekent binnen een marge van 30 minuten. Bij een uitloop van meer dan 30 minuten worden er extra hele uren in rekening gebracht. Tarief per uur extra is 100 Euro.

Ziekte videograaf
Mocht de fotograaf wegens ziekte of ander lichamelijk letsel niet in de gelegenheid zijn jullie bruiloft te filmen, is de videograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade. In een dergelijke situatie stelt de videograaf jullie zo spoedig mogelijk van het probleem op de hoogte en helpt de videograaf jullie met het zoeken naar een vervangende videograaf. Of een vervangende videograaf beschikbaar is, kan niet gegarandeerd worden. Vanzelfsprekend krijgt het bruidspaar de gedane aanbetaling van de videograaf retour.

Onvoorziene omstandigheden.
Bij diefstal of technische problemen is de videograaf niet aansprakelijk voor eventueel geleden (financiële) schade. Indien een gedeelte van de video’s niet beschikbaar is, zal de vergoeding ook naar rato aangepast worden. Mocht alles mis gaan en er totaal geen video’s beschikbaar zijn dan is het bruidspaar uiteraard geen kosten verschuldigd aan de videograaf. De videograaf werkt met twee camera’s en maakt gebruik van back-ups en doet er dus alles aan de risico’s zoveel mogelijk te beperken. Echter bijvoorbeeld bij externe oorzaken als brand, diefstal of een defect geheugenkaartje is de videograaf machteloos.

Aanlevering bestanden.
De producten worden uiterlijk 4 weken na de trouwdatum opgeleverd, mits de betaling is voldaan. De films worden professioneel bewerkt in een professioneel video bewerkingsprogramma. De video’s worden gemaakt in kleur en in een zwartwit versie. De videograaf werkt met een professioneel gekalibreerd beeldscherm voor optimale kleurbewerkingen. Deze ontvangen jullie op een USB stick in HD kwaliteit.

Het is niet mogelijk de beschikking te krijgen over het ruwe film materiaal. De videograaf behoudt het recht tot het zelf kiezen van de juiste muziek wat betreft de weddingclip. Uiteraard houdt de videograaf rekening met de muziek tijdens de bruiloft en baseert daar de keuze op.

Het is niet wenselijk om de film te laten corrigeren, mits een goede reden.
Dromen in beeld staat altijd 100% achter haar producten en werkt nauwkeurig en met veel toewijding aan het eindresultaat.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de weddingclip ligt ten allen tijde bij de videograaf. Het bruidspaar geeft de videograaf toestemming om de gemaakte wedding clip te gebruiken voor promotie doeleinden op internet. Het bruidspaar ontvangt hiervoor geen vergoeding of restitutie.

Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de videograaf. Bij ontvangst van een USB met de digitale bestanden heeft het bruidspaar het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken.

Aansprakelijkheid.
Dromen in beeld is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de videograaf of door haar ingeschakelde personen. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

Privacy en persoonsgegevens.
Dromen in beeld zal in geen enkel geval persoonlijke gegevens (zoals adres, telefoonnummer, e-mailadres, etc. ) openbaar maken of doorgeven aan anderen.